اتیلن دیامین سدیم

این سورفکتانت دارای ساخارین به عنوان یون ضد است. برای کرم ها و فرمولاسیون های امولسیونی مناسب نیست اما برای آماده سازی مایع مناسب است. مایعات چسبناک شفاف تولید می کند، اما در دمای پایین در حضور نمک کدر می شود. لمس سبک و روان می دهد. 2.2.2.3 سورفکتانت های کاتیونی دی آلکیل کوکودیمونیوم کلرید R-N-R ClCH 3 CH3 سورفکتانت های کاتیونی از نوع دی آلکیل به تنهایی به عنوان یک فیلر امولسی استفاده نمی شوند، اما هنگامی که با یک سورفکتانت مونو آلکیل کاتیونی ترکیب می شوند، لمس بسیار خوبی می دهند. کلرید کوکودیمونیم احساس روانی قوی می دهد. آنهایی که گروه های آلکیل کاتیونی طولانی تری دارند، تماس مرطوب قوی تری دارند. افزایش مقدار امولسیون باعث کاهش ویسکوزیته کرم می شود. نمی توان از آن برای محصولات شفاف استفاده کرد زیرا گروه دی آلکیل لوریل باعث ایجاد کدر شدن در دماهای پایین می شود. دی-C12-18 آلکیل دیمونیم کلرید خواص مشابه با کلرید کوکودیمونیم است. 54 2 مواد اولیه لوازم آرایشی ستیل دیمونیم کلرید از آنجایی که دی ستیل است، نمی تواند به خودی خود مواد تشکیل دهنده کرم را امولسیون کند. این یک احساس صاف، نرم، ماندگار و روکش دار می دهد و می تواند حالت دهنده های خوبی برای مو ایجاد کند که با کلرید استرتریمونیوم و کلرید behentrimonium ترکیب شود. استریل دیمونیوم کلرید این سورفکتانت دی آلکیل هنگامی که با سورفکتانت های کاتیونی از نوع آلکیل یا مونو آلکیل ترکیب می شود، لمسی صاف و پایدار می دهد. افزودن مقدار زیادی ممکن است احساس روانکاری را کاهش دهد. سورفکتانت های کاتیونی دی آلکیل که دارای گروه های دی آلکیل طولانی تری هستند (دیکوکویل < دی ستیل < دیستراریل) احساس ماندگاری و روان کنندگی کمتری می دهند. Linole Amidopropyl Dimonium Ethosulfate CH3CH2OSO3 - R-CO-NH(CH2)3-N-CH3 O CH3 CH2CH3 این سورفکتانت هم در کرم ها و هم در مایعات شفاف قابل استفاده است اما نه به تنهایی. برای دادن لمس مرطوب و مرطوب مناسب است. Dicocoethyl Hydroxyethylmonium Metholsulfate CH3OSO3 - O O CH2CH2OH R-C-OCH2CH2-N-CH2CH2-O-C-R CH3 دیکوکواتیل هیدروکسی اتیل مونیم متول سولفات شبیه کوکودیمونیوم کلرید است اما کمی سبک تر می دهد. از آنجایی که به خودی خود نمی تواند مواد را امولسیون کند، باید همراه با سایر سورفکتانت های کاتیونی استفاده شود. این رسوبات را در آماده سازی شفاف در دمای پایین ایجاد می کند. سدیم کوکو PG-دیمونیم کلرید فسفات CIO OH R-N-CH2CH-CH2O-P-ONa CH3 OH CH3 کوکو PG-دیمونیم کلرید فسفات سدیم دارای ساختاری است که در آن پروپیلن گلیکول به اسیدهای چرب روغن نارگیل و سورفات سدیم به عنوان ماده فعال اضافه می شود. گروه کاتیونی این سورفکتانت کاتیونی بسیار ایمن، آنتی باکتریال است و می تواند در آماده سازی های نوع پاک کن برای خیساندن در پارچه های نبافته استفاده شود. می توان آن را در شامپوها برای تولید شامپوهای نرم کننده ترکیب کرد. نسبت به کلرید استرتریمونیوم و کلرید ستریمونیوم، لمس ماندگار و جذب کمتری می دهد و احساس صافی می دهد. لینول آمید پروپیل PG-دیمونیم کلرید فسفات O OH CH3 R-C-NH(CH2)3-N-CH2CHCH2O CH3 O 3CI- P ساختاری دارد که در آن گروه پروپیل آمید لینولئات یا لینولنیک اسید کاتیونیزه شده و پروپیلن گلیکول به آن اضافه می شود. این یک سورفکتانت کاتیونی ایمن است. می توان از آن برای شامپوهای نرم کننده استفاده کرد. لمس سبک و روان کننده می دهد. ترکیب با کلرید استرتریمونیوم برای تولید نرم کننده های مو از نوع آلکیل، لمسی سبک و انعطاف پذیر می دهد. 2.2.2.4 سایر سورفکتانت های کاتیونی کواترنیم-91 O C(CH2)20CH3 H3C(H2C)21 CH3 N N-CH2CH2NH CH3OSO3 - | این متوسولفات دارای ساختار ایمیدازولینی است که دارای دو گروه آلکیل بهنیل و بهنیل آمید است. این یک امولسیون برای محصولات مراقبت از مو مانند نرم کننده های کرم است. 2.2.3 آمین های سوم سه نوع آمین سوم وجود دارد: آلکیل آمیدآمین، آلکیلامین و آنهایی که پلی اکسی اتیلن اضافه شده اند. آنها به عنوان سورفکتانت با خنثی سازی با اسیدی مانند لاکتات، اسید سیتریک، اسید فسفریک، اسید گلوتامینیک و اسید استئاریک استفاده می شوند که احساس استفاده را تعیین می کند.PH را می توان با کنترل مقدار اسید تنظیم کرد که بر ویسکوزیته و احساس استفاده از کرم نیز تأثیر می گذارد. این به این دلیل است که آمین های سوم خنثی نشده روغن های کاتیونی بسیار قطبی هستند. هنگامی که در نرم کننده های مو استفاده می شود، در مقایسه با نمک آمونیوم درجه چهارم، حس بدی به دست می دهد، اما با استفاده از آنها می توان احساس استفاده را بهبود بخشید. 56 2 Raw Materials of Cosmetics Table 2.8 Cationic surfactants Mono-alkyl surfactants Laurtrimonium chloride Cetrimonium chloride Steartrimonium chloride Behentrimonium chloride Cetrimonium bromide Steartrimonium bromide Hydroxyethyl oleyl dimonium chloride Behenyl PG-trimonium chloride Behentrimonium methosulfate Stearyl hydroxypropyl trimonium chloride Cetrimonium saccharinate Di-alkyl surfactants Cocodimonium chloride Di -C12-18 آلکیل دیمونیم کلرید ستیل دیمونیم کلرید استئاریل دیمونیم کلرید لینول آمیدوپروپیل دیمونیوم اتوسولفات دیکوکواتیل هیدروکسی اتیل مونیم متولسولفات سدیم کوکو PG-دیمونیم کلرید فسفات جیموومیم اسید آمینو اکترنیکالورید12آمینوآمیدینوکیلور سایر اسیدها2آمینوآمین اکتیل آ. پروپیل استارامید O CH3(CH2) 16 C-NH(CH2) 3N CH3 CH3 بهنآمیدوپروپیل دی متیل آمین O CH3(CH2)20 C-NH(CH2)3N CH3 CH3 2.2.3.2 آلکیل آمین ها دی متیل استئارامین CH2CH2factants CH3N. 57 بهنیل دی متیل آمین CH3(CH2)21N CH3 CH3 POE آلکیلامین نارگیل CH3(CH2)11N (CH2CH2O)nH (CH2CH2O)nH POE اولیلامین CH3(CH2)7 =CH(CH2)8N (CH2CH2O)nH (CH2CH2O)stenH2E(CH2CHPOE) 17N (CH2CH2O)nH (CH2CH2O)nH 2.2.4 سورفکتانت های آمفوتریک ساختار اساسی سورفکتانت های آمفوتریک از اسیدهای آمینه تشکیل شده است. اکثر سورفکتانت های آمفوتریک دارای یک گروه آلکیل متشکل از C12 هستند. این نوع سورفکتانت ها عمدتاً در شامپوها و صابون های بدن برای بهبود مواد شوینده، کف کردن و احساس استفاده و کاهش سوزش استفاده می شود. اگرچه سورفکتانت‌های آمفوتریک دارای اسیدهای آمینه هستند که حاوی اتم‌های نیتروژن هستند، اما مشابه سورفکتانت‌های آنیونی هستند. آنها احساس استفاده را با استفاده از سورفکتانت های آنیونی و پلیمرهای کاتیونی بهبود می بخشند (جدول 2.9). 2.2.4.1 آلکیل بتائین لوریل دی متیل بتائین CH3 CH2COOCH3 R N اسیدهای چرب روغن نارگیل و دودسیل دی متیل بتائین کف شامپوها را بهبود می بخشد و لمس سبکی ایجاد می کند. میریستیل بتائین و استئاریل بتائین در پاک کننده های کرمی قابل استفاده هستند. 58 2 مواد اولیه لوازم آرایشی 2.2.4.2 آمید بتائین لوریک آمید پروپیل بتائین O H CH3 CH3 R-C-N-(CH2)3-N -CH2COO- اسید چرب روغن نارگیل و لوریک آمید پروپیل بتائین پرمصرف ترین سورفاکت های آمفوتریک شامپ هستند. ترکیب با سورفکتانت های آنیونی و پلیمرهای کاتیونی، لغزندگی مطلوبی به دست می دهد. 2.2.4.3 سولفوبتائین ها لورات آمید پروپیل هیدروکسی سولفوبتائین O OH H CH3 CH3 CH3 (CH2)10-C-N-(CH2)3 -N -CH2-CH-CH2-SO3 - لوریل هیدروکسی سولفوبتائین CH3 CH3 CH3 CH11 (CH2) CH2SO3 - CH Laurate آمید پروپیل هیدروکسی سولفوبتائین برای بهبود لمس روان کننده مناسب است. در شامپوها برای سبک کردن آنها استفاده می شود. همچنین به خوبی کف می کند. 2.2.4.4 ایمیدازولینیوم بتائین ها N - آلکیل - N¢ - کربوکسی متیل - N¢ - هیدروکسی اتیل اتیلن دیامین سدیم O H CH2CH2OH R-C-N-(CH2)2 -N-CH2-COONa دی سدیم کوکوآمفودی استات O H (CH2)2ONa-CH2 N-CH2-COONa N-اسید چرب روغن نارگیل آسیل-N-کربوکسی متیل-N-هیدروکسی اتیل اتیلن دی آمین سدیم کمی تحریک کننده است. برای کاهش سوزش مناسب است. هنگامی که در شامپوها استفاده می شود، لغزش کمتری نسبت به کوکامیدوپروپیل بتائین (آمیدو بتائین 2.2 سورفکتانت 59 سورفکتانت) ایجاد می کند و احساس رطوبت نسبتاً خوبی می دهد. برای افزایش احساس ماندگاری مناسب است. هنگامی که با POE سدیم لوریل سولفات ترکیب شود، ویسکوزیته را افزایش می دهد. 2.2.4.5 اسیدهای پروپیونیک سدیم لورامینو پروپیونات CH 3 (CH 2 ) 11 -NH- (CH 2 ) 2 COONa دی سدیم لوریلیمینودی استات (CH2) 2COONa (CH2) CH3(CH2) 11 N 2COOH این گروه از سورفاکتانت های آمفوتریک سورفکتانت های سورفکتانت آمفوتریک مشابه سورفکتانت های سورفکتانت آمفوتریک دارند. اما گروه آنیونی سدیم پروپیونات است. هنگامی که در شامپو استفاده می شود، نسبت به ایمیدازولینیوم بتائین، لمس سبک تری می دهد و به خوبی کف می کند. 2.2.4.6 اکسیدهای آمین اکسید کوکوآمین O CH3 CH3 R N اکسید لورامیدوپروپیلامین O O H CH3 CH3 CH3 (CH2)10-C-N-(CH2)3 -N سورفکتانت های آمفوتریک از نوع اکسید آمین در شامپوها برای بهبود و افزایش لطافت استفاده می شود. بهتر است همراه با سورفکتانت های آمیدو بتائین استفاده شود تا به تنهایی برای بهبود لغزندگی شامپوها. لوریل آمین اکسید و لورامیدوپروپیل دی متیل آمین اکسید وجود دارد که دارای یک گروه پروپیل آمید است که بین گروه آلکیل و اکسید آمین قرار گرفته است

نوشتن نظر :